Công ty cải tạo sửa chữa quán cafe tại TPHCM【Tiết kiệm 10%】

Bảng báo giá tham khảo chi phí cải tạo sửa chữa quán cafe tại TPHCM của công ty Quang Phát

Công ty cải tạo sửa chữa quán cafe Quang Phát tại TPHCM tư vấn báo giá thi công thảo dỡ và đập phá

Quang Phát tư vấn báo giá các hạng mục thảo dỡ và đập phá Đơn vị tính Đơn giá
✅ Công ty cải tạo sửa chữa quán cafe Quang Phát tại TPHCM tư vấn báo giá thi công đập tường gạch 100 Từ 15.000 – 25.000₫
✅ Công ty cải tạo sửa chữa quán cafe Quang Phát tại TPHCM tư vấn báo giá thi công đập tường gạch 200 Từ 30.000 – 40.000₫
✅ Công ty cải tạo sửa chữa quán cafe Quang Phát tại TPHCM tư vấn báo giá thi công đục gạch men nền nhà Từ 25.000 – 35.000₫
✅ Công ty cải tạo sửa chữa quán cafe Quang Phát tại TPHCM tư vấn báo giá thi công đục gạch men tường nhà Từ 30.000 – 40.000₫
✅ Công ty cải tạo sửa chữa quán cafe Quang Phát tại TPHCM tư vấn báo giá thi công tháo dỡ mái tôn Từ 15.000 – 25.000₫
✅ Công ty cải tạo sửa chữa quán cafe Quang Phát tại TPHCM tư vấn báo giá thi công tháo trần la phông các loại Từ 12.000 – 22.000₫
✅ Công ty cải tạo sửa chữa quán cafe Quang Phát tại TPHCM tư vấn báo giá thi công nâng nền, san lấp mặt bằng Từ 125.000 – 155.000₫

Công ty cải tạo sửa chữa quán cafe Quang Phát tại TPHCM tư vấn báo giá thi công xây tô

Công ty cải tạo sửa chữa quán cafe Quang Phát tại TPHCM tư vấn báo giá các hạng mục thi công xây tô Đơn vị tính Đơn giá
✅ Công ty cải tạo sửa chữa quán cafe Quang Phát tại TPHCM tư vấn báo giá thi công xây tường 100 Từ 45.000 – 55.000₫
✅ Công ty cải tạo sửa chữa quán cafe Quang Phát tại TPHCM tư vấn báo giá thi công xây tường 200 Từ 90.000 – 140.000₫
✅ Công ty cải tạo sửa chữa quán cafe Quang Phát tại TPHCM tư vấn báo giá thi công xây tường gạch đinh 100 Từ 75.000 – 95.000₫
✅ Công ty cải tạo sửa chữa quán cafe Quang Phát tại TPHCM tư vấn báo giá thi công tô tường Từ 40.000 – 60.000₫
✅ Công ty cải tạo sửa chữa quán cafe Quang Phát tại TPHCM tư vấn báo giá thi công cán vữa nền nhà Từ 45.000 – 65.000₫

Công ty cải tạo sửa chữa quán cafe Quang Phát tại TPHCM tư vấn báo giá thi công ốp lát gạch nền, tường

Công ty cải tạo sửa chữa quán cafe Quang Phát tại TPHCM tư vấn báo giá các hạng mục thi công ốp lát Đơn vị tính Đơn giá
✅ Công ty cải tạo sửa chữa quán cafe Quang Phát tại TPHCM tư vấn báo giá thi công ốp gạch tường Từ 65.000 – 75.000₫
✅ Công ty cải tạo sửa chữa quán cafe Quang Phát tại TPHCM tư vấn báo giá thi công ốp lát gạch nền nhà Từ 75.000 – 85.000₫
✅ Công ty cải tạo sửa chữa quán cafe Quang Phát tại TPHCM tư vấn báo giá thi công ốp len tường Từ 10.000 – 20.000₫
✅ Công ty cải tạo sửa chữa quán cafe Quang Phát tại TPHCM tư vấn báo giá thi công ốp lát đá granite Từ 220.000 – 250.000₫
✅ Công ty cải tạo sửa chữa quán cafe Quang Phát tại TPHCM tư vấn báo giá thi công ốp lát gạch trang trí Từ 70.000 – 90.000₫

Công ty cải tạo sửa chữa quán cafe Quang Phát tại TPHCM tư vấn báo giá thi công sơn bã, Sơn nhà

Công ty cải tạo sửa chữa quán cafe Quang Phát tại TPHCM tư vấn báo giá các hạng mục thi công sơn nhà Đơn vị tính Đơn giá
✅ Công ty cải tạo sửa chữa quán cafe Quang Phát tại TPHCM tư vấn báo giá thi công bả matit nội thất Từ 15.000 – 25.000₫
✅ Công ty cải tạo sửa chữa quán cafe Quang Phát tại TPHCM tư vấn báo giá thi công bả matit ngoại thất Từ 15.000 – 25.000₫
✅ Công ty cải tạo sửa chữa quán cafe Quang Phát tại TPHCM tư vấn báo giá thi công lăn sơn lót ngoại thất Từ 10.000 – 15.000₫
✅ Công ty cải tạo sửa chữa quán cafe Quang Phát tại TPHCM tư vấn báo giá thi công lăn sơn phủ tường nội thất Từ 12.000 – 17.000₫
✅ Công ty cải tạo sửa chữa quán cafe Quang Phát tại TPHCM tư vấn báo giá thi công lăn sơn phủ tường ngoại thất Từ 14.000 – 18.000₫

Công ty cải tạo sửa chữa quán cafe Quang Phát tại TPHCM tư vấn báo giá thi công chống thấm, chống dột

Công ty cải tạo sửa chữa quán cafe Quang Phát tại TPHCM tư vấn báo giá các hạng mục chống thấm, chống dột Đơn vị tính Đơn giá
✅ Công ty cải tạo sửa chữa quán cafe Quang Phát tại TPHCM tư vấn báo giá thi công chống thấm tường Từ 55.000 – 75.000₫
✅ Công ty cải tạo sửa chữa quán cafe Quang Phát tại TPHCM tư vấn báo giá thi công chống thấm nhà vệ sinh Từ 400.000 – 600.000₫
✅ Công ty cải tạo sửa chữa quán cafe Quang Phát tại TPHCM tư vấn báo giá thi công chống thấm sân thượng Từ 100.000 – 150.000₫
✅ Công ty cải tạo sửa chữa quán cafe Quang Phát tại TPHCM tư vấn báo giá thi công chống thấm dột mái tôn Từ 40.000 – 50.000₫

Công ty cải tạo sửa chữa quán cafe Quang Phát tại TPHCM tư vấn báo giá trần thạch cao, vách thạch cao

Công ty cải tạo sửa chữa quán cafe Quang Phát tại TPHCM tư vấn báo giá các hạng mục trần, vách thạch cao Đơn vị tính Đơn giá
✅ Công ty cải tạo sửa chữa quán cafe Quang Phát tại TPHCM tư vấn báo giá thi công trần thạch cao thả Từ 140.000 – 160.000₫
✅ Công ty cải tạo sửa chữa quán cafe Quang Phát tại TPHCM tư vấn báo giá thi công trần thạch cao trang trí Từ 140.000 – 160.000₫
✅ Công ty cải tạo sửa chữa quán cafe Quang Phát tại TPHCM tư vấn báo giá thi công trần thạch cao phẳng Từ 140.000 – 160.000₫
✅ Công ty cải tạo sửa chữa quán cafe Quang Phát tại TPHCM tư vấn báo giá thi công vách ngăn thạch cao Từ 250.000 – 300.000₫
✅ Công ty cải tạo sửa chữa quán cafe Quang Phát tại TPHCM tư vấn báo giá thi công vách ngăn tấm sambo Từ 300.000 – 400.000₫

Công ty cải tạo sửa chữa quán cafe Quang Phát tại TPHCM tư vấn báo giá thi công làm vách nhôm kính

Công ty cải tạo sửa chữa quán cafe Quang Phát tại TPHCM tư vấn báo giá các hạng mục thi công nhôm kính Đơn vị tính Đơn giá
✅ Công ty cải tạo sửa chữa quán cafe Quang Phát tại TPHCM tư vấn báo giá thi công làm vách nhôm hệ 30×70 được sơn tĩnh điện Từ 580.000 – 680.000₫
✅ Công ty cải tạo sửa chữa quán cafe Quang Phát tại TPHCM tư vấn báo giá thi công làm vách nhôm hệ 25×76 được sơn tĩnh điện Từ 660.000 – 760.000₫
✅ Công ty cải tạo sửa chữa quán cafe Quang Phát tại TPHCM tư vấn báo giá thi công làm vách ngăn phòng ngủ hệ 30×70 được sơn tĩnh điện Từ 650.000 – 750.000₫
✅ Công ty cải tạo sửa chữa quán cafe Quang Phát tại TPHCM tư vấn báo giá thi công làm vách ngăn phòng ngủ hệ 25×76 được sơn tĩnh điện Từ 750.000 – 850.000₫
✅ Công ty cải tạo sửa chữa quán cafe Quang Phát tại TPHCM tư vấn báo giá thi công làm vách ngăn phòng họp, công ty, showroom Từ 650.000 – 750.000₫
✅ Công ty cải tạo sửa chữa quán cafe Quang Phát tại TPHCM tư vấn báo giá thi công làm vách nhôm Xingfa (Kính cường lực 8 ly) Từ 1.100.000 – 1.300.000₫
✅ Công ty cải tạo sửa chữa quán cafe Quang Phát tại TPHCM tư vấn báo giá thi công làm vách nhôm hệ 44×1000 (Kính cường lực 8 ly) Từ 1.200.000 – 1.400.000₫

Công ty cải tạo sửa chữa quán cafe Quang Phát tại TPHCM tư vấn báo giá thi công điện nước

Công ty cải tạo sửa chữa quán cafe Quang Phát tại TPHCM tư vấn báo giá các hạng mục thi công điện nước Đơn vị tính Đơn giá
✅ Công ty cải tạo sửa chữa quán cafe Quang Phát tại TPHCM tư vấn báo giá thi công hệ thống điện Từ 65.000 – 85.000₫
✅ Công ty cải tạo sửa chữa quán cafe Quang Phát tại TPHCM tư vấn báo giá thi công hệ thống nước Từ 55.000 – 95.000₫
*Lưu ý: Bảng báo giá sửa nhà tại TPHCM của Công ty cải tạo sửa chữa quán cafe Quang Phát trên chỉ mang đẻ quý khách tham khảo… Quý khách vui lòng liên hệ đến hotline ☎️ 0932.489.685 để được tư vấn báo giá chính xác nhất.

Các Dịch Vụ Chuyên Thi Công Sửa Chữa Quán Cafe Tại Công ty Quang Phát

_ Sửa chữa các căn hộ chung cư tại tp.Hồ Chí Minh, chuyên sửa chữa nhà ở, sửa nhà cấp 4. Nhà biệt thự, tu sửa các hạng mục trong công trình nhà ở theo mọi yêu cầu.

_ Sơn tường, thi công quét sơn nước cho tường nhà cũ, hệ thống tường nhà chung cư. Tân trang sơn sửa lại nhà cũ đón tết, sơn lại các văn phòng công ty, quét sơn bả matit. Quét vôi và quét ve tường nhà.

Sửa chữa quán cafe

Sửa chữa quán cafe

_ Cải tạo lại nhà, thi công các dịch vụ nâng cấp nhà, giúp làm đẹp cho ngôi nhà và văn phòng công ty. Bằng các vật dụng nội thất, trang trí ngoại-nội thất đẹp, chuyển đổi các mục đích sử dụng.

_ Cơi nới nhà, thi công giúp mở rộng nhà, xây thêm tầng, tu sửa nhà ở. Những vị trí trong ngôi nhà cần được thi công cải tạo, thay đổi hệ thống kết cấu trong ngôi nhà. Đã bị lỗi thời và nâng cấp cho nhà mới chuyên nghiệp nhất.

_ Chống thấm, chống dột, chống lún và chống nứt công trình, thi công các dịch vụ chống thấm dột. Và chống thấm nhà vệ sinh, thi công chống thấm sàn mái bê tông và sân thượng. Chống thấm cho nhà vệ sinh trong khu chung cư và chống thấm ngược chân tường.

_ Sửa chữa hệ thống điện –  nước cho gia đình và công nghiệp. Và đi mới lại hệ thống đường điện – nước của công nghiệp tại nhà xưởng, công ty.

Những Ưu Điểm Mà Chúng Tôi Mang Đến Cho Gia Đình Bạn

_ Uy tín – chất lượng

Công ty Quang Phát luôn lấy uy tín đặt lên trên hàng đầu. Do đó, khi Quý khách hàng lựa chọn các dịch vụ thi công sửa chữa nhà ở của công ty. Quý khách hàng sẽ luôn cảm thấy yên tâm cũng như hài lòng với chất lượng của dịch vụ mà công ty mang tới.

_ Giá cả cạnh tranh

Ngân sách sửa chữa chung cư hoặc sửa chữa nhà rất khó có thể xác định được. Vì nó sẽ đi kèm theo một số chi phí phát sinh. Tuy nhiên khi Quý khách hàng các dịch vụ thi công sửa chữa chung cư của Cty. Sẽ luôn nhận được mức chi phí sửa chữa thật phù hợp nhất.

_ Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm

Với một đội ngũ kỹ sư, nhân viên và công nhân thi công sửa chữa lâu năm giàu kinh nghiệm. Có trách nhiệm làm việc cao, sẽ luôn hỗ trợ và tư vấn cho Quý khách hàng. Các phương pháp tối ưu và tiết kiệm chi phí nhất.

_ Thời gian thi công sửa chữa nhanh chóng

Nếu như bạn gặp phải một đơn vị thi công sửa chữa nhà không uy tín. Khiến cho thời gian sửa chữa bị trì trệ và kéo dài trong nhiều ngày. Tuy nhiên khi Quý khách hàng lựa chọn dịch vụ thi công sửa chữa của công ty chúng tôi. Thì Quý khách hàng có thể yên tâm hơn bởi vì Quang Phát luôn đáp ứng đúng tiến độ. Cũng như chất lượng đến Quý khách hàng.

Tổng kết

Qua những chia sẻ trên đây của Quang Phát nếu Quý khách hàng có ý định. Thi công sửa chữa nhà thì hãy liên hệ với chúng tôi ngay để được tư vấn và hỗ trợ sớm nhất nhé!

Công ty Quang Phát chuyên nhận thi công sửa chữa nhà, sửa chữa các căn hộ chung cư. Trường học, văn phòng và cơ quan xí nghiệp khu vực tp.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và các tỉnh lân cận. Dịch vụ thi công sửa chữa nhà uy tín, chuyên nghiệp, giá rẻ và chuyên nghiệp nhất trong thị trường hiện nay. 

Liên hệ Quang Phát tư vấn báo giá cải tạo sửa chữa quán cafe tại TPHCM

  • ☎️Hotline: 0932.489.685
  • 💌Website: dvsuanhatrongoi.com
  • 🏠 Địa chỉ công ty sửa nhà tại Quận 1
  • 🌐 Mail: diennuocquangphat1@gmail.com

Các dịch vụ liên quan cải tạo sửa chữa quán cafe tại TPHCM của Quang Phát

Rate this post

Tại Sao Chọn Chúng Tôi?

✅ Thợ Sơn Nhà Trọn Gói Đội Ngũ Nhiều Kinh Nghiệm
✅ Nhân Viên Báo Giá Nhiệt Tình, Nhanh Chóng
✅ Tư vấn Thiết Kế Nhanh Chóng, Miễn Phí
✅ Chế Độ Bảo Hành Cam Kết Dài Hạn

Bài Viết Liên Quan

Công ty sửa nhà tại Hà Nội uy tín【Tư vấn báo giá miễn phí】 Công ty sửa nhà tại Hà Nội uy tín【Tư vấn báo giá miễn phí】
Nội Dung1 Bảng báo giá tham khảo chi phí cải tạo sửa nhà tại Hà Nội của công ty...
Công ty sửa nhà tại Vũng Tàu uy tín【Tư vấn báo giá miễn phí】 Công ty sửa nhà tại Vũng Tàu uy tín【Tư vấn báo giá miễn phí】
Nội Dung1 Bảng báo giá tham khảo chi phí cải tạo sửa nhà tại Vũng Tàu của công ty...
Công ty sửa nhà tại Bà Rịa uy tín【Tư vấn báo giá miễn phí】 Công ty sửa nhà tại Bà Rịa uy tín【Tư vấn báo giá miễn phí】
Nội Dung1 Bảng báo giá tham khảo chi phí cải tạo sửa nhà tại Bà Rịa của công ty...
Công ty sửa nhà tại Đồng Nai Công ty sửa nhà tại Đồng Nai uy tín【Tư vấn báo giá miễn phí】
Nội Dung1 Bảng báo giá tham khảo chi phí cải tạo sửa nhà tại Đồng Nai của công ty...